BS. de Nieuwe van Dale,
een school voor iedereen

De nieuwe van Dale, een school voor iedereen

Onze school is de enige basisschool in het mooie Sluis. De school is schitterend gelegen aan de oude vestingwallen. We vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van de gemeenschap van Sluis. Dat betekent dat we zoveel mogelijk meedoen met activiteiten die in Sluis worden georganiseerd. Veel ouders van onze school zitten in organisaties en verenigingen in ons stadje Sluis. Jawel stadje, want alhoewel Sluis niet echt groot is, het heeft wel stadsrechten!

We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en kennis van ieder kind. Belangrijkste is dat we het maximale van die mogelijkheden benutten. We vinden het goed om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en ze medeverantwoordelijk te maken voor hun leertaken. Ons schoolgebouw ademt een gezellige en open sfeer. Middels nieuwsberichten (vaak via Parro/ParnasSys) houden we ouders op de hoogte van de ontwikkelingen op school.

Samen werken aan een fijne sfeer

Aan het begin van het schooljaar starten we in alle groepen met ‘de Gouden weken’, gedurende 6 weken. Hiermee werken we aan de groepsvorming, organisatie, afspraken en regels. We doen dit, zodat leerlingen en leerkrachten elkaar goed leren kennen, weten hoe er wordt samen gewerkt in de klas en dat dit volgens duidelijke regels en afspraken is. We vinden het heel belangrijk dat we respect hebben voor elkaar en zorgen voor elkaar en voor elkaars spullen. Een goede omgang tussen leerlingen en leerkrachten is noodzakelijk. We willen graag dat leerlingen verantwoording leren nemen voor de dingen die ze doen.

Werken aan de toekomst met de Breinhelden

In de kleuterklas maken we al direct kennis met Effi en Furon. De breinhelden die ons leren omgaan met onze breinkrachten. Deze breinkrachten helpen ons om te leren. Met onze aandachtskracht houden we de aandacht bij ons werk en we gebruiken onze spiegelkracht om ons werk te controleren; ‘Heb ik nu echt alle blokken goed opgeruimd?’. 

EffiFuron

Wanneer we goed met onze breinkrachten om kunnen gaan, helpt ons dit in de toekomst beter bij het leren leren. Uiteraard blijven Effi en Furon bij ons als we verder gaan. Tot aan het einde van groep 8 zullen we met ze samenwerken zodat we een stevige basis hebben in zelfstandigheid en het leren-leren als we naar het voorgezet onderwijs gaan.

Een uitgebreid aanbod en digitaal onderwijs

Door de hele school is er een uitgebreid aanbod aan lesstof. Met behulp van diverse methodes leren kinderen allerlei zaken. Van taal en rekenen, tot aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen en sport. We zijn als team erg trots op de goede opbrengsten die we jaarlijks weer halen.

We maken ook gebruik van digitale middelen. De onderbouwgroepen werken al regelmatig met een chromebook en vanaf groep 5 maken we de lessen van rekenen en spelling op de chromebooks. Het fijne van de digitale werkomgeving, is dat kinderen meteen zien of iets goed of fout is. Ze zien direct hoe ze hun werk gemaakt hebben en kunnen hun aanpak dan eventueel nog aanpassen. Daarnaast zijn de programma’s zo ingericht dat opdrachten op niveau aangeboden worden. Naast het werken met deze multimedia (digibord, chromebooks e.d.) hechten we ook veel waarde aan een goede schrijfhouding en schrijfvaardigheid.