Samen leren in een
gezellige sfeer

Divider homepager header schuttershoek

Bij BS de Nieuwe van Dale mag iedereen zichzelf zijn. Voor iedereen is er een plekje en we dagen iedereen uit om verder te groeien op zijn eigen niveau.

Kind aanmelden actief

Werken in een goede sfeer

Een eigen leerroute

School is een fijne en veilige plek

Agenda

augustus 2023

28 augustus

Start nieuwe schooljaar

september

5 september

Studiedag

6 september

Obstacle run

7 september

Informatie avond voor ouders

20 september

Schoolvoetbal

27 september

Kinderpostzegels

Ons onderwijs; 3 bouwgroepen

Onze school is georganiseerd in 4 combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
We hebben 3 bouwgroepen:

Ondanks deze onderverdeling werken we schoolbreed met een ononderbroken ontwikkelingslijn van 4 t/m 12 jaar.
Samen met de Peuterspeelzaal en Kinderopvang kunnen we aan een doorgaande lijn werken voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. We hebben al startgroepen vanaf 3 jaar. Zij komen twee keer in de week al op de basisschool en dit is een samenwerking met Peuterspeelzaal/Kinderopvang. Onze school is gevestigd in multifunctioneel gebouw ‘De Keure’.